follo mynt og seddel

Av | oktober 9, 2023

Follo Mynt og Seddel: En unik del av norsk lokalhistorie

Follo Mynt og Seddel, forkortet FMS, er en lokal valuta som har blitt brukt i Follo-regionen i Norge siden 2013. Denne valutaen er ikke offisielt anerkjent av Norges Bank, men har likevel blitt et spennende og unikt fenomen i området. Follo Mynt og Seddel har ikke bare økonomisk betydning, men representerer også en form for lokal identitet og samfunnsengasjement.

Tanken bak opprettelsen av Follo Mynt og Seddel var å støtte lokale bedrifter og det lokale næringslivet. Initiativet kom fra en gruppe engasjerte borgere og næringsdrivende som ønsket å skape et lokalt økosystem for handel og samarbeid. Ved å bruke Follo Mynt og Seddel oppfordres folk til å handle lokalt, noe som støtter opp om små og mellomstore bedrifter i området.

Valutaen har fysisk form i sedler og mynter som kan brukes som betalingsmiddel hos deltakende bedrifter. Follo Mynt og Seddel er knyttet til Norges offisielle valuta, norske kroner, med en fast innløsningskurs på én til én. Dette betyr at man kan veksle norske kroner til Follo Mynt og Seddel, og vice versa, hos lokale vekslesteder. Tanken er at valutaen skal kunne brukes som et supplement til norske kroner, og ikke erstatte dem.

Det er en rekke fordeler knyttet til bruken av Follo Mynt og Seddel. For det første gir valutaen lokale bedrifter økt synlighet og mulighet til å differensiere seg fra kjedebutikkene. Ved å akseptere Follo Mynt og Seddel signaliserer man som bedrift at man er en del av det lokale fellesskapet og støtter opp om det. Dette kan tiltrekke flere lokale kunder som ønsker å handle på en måte som støtter opp om deres eget nærområde.

Videre kan bruken av Follo Mynt og Seddel skape en følelse av tilhørighet og samhold blant innbyggerne i Follo. Det gir en spesiell identitet til området og skaper en følelse av stolthet over å være en del av et lokalsamfunn som tar ansvar for egen økonomi og bærekraftig utvikling.

En annen viktig fordel er at Follo Mynt og Seddel kan bidra til å stimulere lokal verdiskaping. Når folk handler lokalt, går pengene i større grad tilbake til lokalsamfunnet og bidrar til økt sysselsetting og bedre velferd for alle. Gjennom å bruke Follo Mynt og Seddel kan man dermed indirekte være med på å støtte opp om bærekraftig og lokal økonomisk utvikling.

Det har også blitt arrangert lokale festivaler og markeder hvor Follo Mynt og Seddel har vært det eneste betalingsmiddelet. Dette har økt bevisstheten om valutaen og skapt en arena hvor folk har kunnet oppleve gleden ved å handle med en lokal valuta. På disse arrangementene er det blitt arrangert aktiviteter og konkurranser knyttet til Follo Mynt og Seddel for å skape engasjement og entusiasme rundt valutaen.

Selv om Follo Mynt og Seddel ikke har offisiell status som valuta, har den likevel klart å skape en egen økonomi og et fellesskap rundt seg. Ved å støtte opp om lokalt næringsliv, skape lokal identitet og stimulere til verdiskaping, har denne unike valutaen blitt en viktig del av Follos historie og fremtid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *