follo mynt

Av | juni 30, 2023

Follo mynt er en lokal valuta som brukes i tettstedene rundt Follo-området i Akershus. Denne alternative valutaen har som hensikt å styrke det lokale næringslivet og skape en mer bærekraftig økonomi.

Konseptet med lokalvaluta er ikke nytt, og det har eksistert lignende systemer både nasjonalt og internasjonalt. Ideen bak follo mynt er å stimulere til lokal handel ved å tilby et alternativ til den vanlige norske kronen. Ved å bruke follo mynt, oppfordres folk til å handle og kjøpe tjenester hos lokale bedrifter, noe som igjen styrker det lokale næringslivet.

Follo mynt fungerer på en enkel måte. En person eller bedrift kan kjøpe follo mynt med norske kroner, og deretter bruke disse pengene hos deltakende bedrifter i området. Verdien av follo mynt er lik den norske kronen, slik at man ikke taper på å bruke denne alternative valutaen.

Fordelene med å bruke follo mynt er flere. For det første bidrar det til å opprettholde og styrke det lokale næringslivet. Når man benytter seg av follo mynt, går pengene direkte tilbake til området og brukes til å kjøpe lokale varer og tjenester. Dette bidrar til å skape og opprettholde lokale arbeidsplasser, og det bidrar til et mer levende og variert næringsliv i Follo-området.

Videre kan follo mynt også være med på å øke lokal folketilhørighet og engasjement. Ved å bruke denne alternative valutaen oppmuntrer man til en følelse av tilhørighet og felleskap. Det kan også være med på å skape et sterkere samhold blant bedriftene i området, da de blir mer avhengige av hverandre for å skape en bærekraftig økonomi.

Det er også verdt å nevne at follo mynt kan ha en positiv miljøeffekt. Når man kjøper varer eller tjenester fra lokale bedrifter, reduseres transporten av varer og tjenester. Dette fører til mindre utslipp av klimagasser, ettersom varene ikke trenger å fraktes lange avstander for å nå kunden. På denne måten kan bruk av follo mynt være et bidrag til en mer bærekraftig økonomi.

Som med alle alternative valutaer er det noen utfordringer og begrensninger med follo mynt. For det første er antallet deltakende bedrifter begrenset, noe som begrenser bruksområdet for follo mynt. I tillegg er det også en risiko for at verdien av follo mynt kan synke i forhold til den norske kronen, selv om dette er mer sjeldent ved lokale valutaer.

Alt i alt er Follo mynt et spennende konsept som har som mål å styrke den lokale økonomien og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Ved å oppfordre til lokal handel og engasjement, kan denne alternative valutaen være med på å skape et sterkt og levende næringsliv i Follo-området. Det vil være interessant å se hvordan dette konseptet utvikler seg i fremtiden og om det gir de ønskede resultatene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *