gamle norske mynter

Av | april 9, 2023

Gamle norske mynter har en lang og rik historie som går tilbake til vikingtiden. I begynnelsen ble det ikke produsert egne norske mynter, og det meste av handel ble utført ved hjelp av utenlandske mynter, spesielt sølvmynter fra England og Frankrike.

Det var ikke før på 1100-tallet at de første norske myntene ble produsert. Disse var preget av kongene Sigurd Jorsalfare og Magnus Erlingsson, som ønsket å etablere en nasjonal valuta. De norske myntene var av sølv, og hadde en karakteristisk inskripsjon som betydde «Norge, kongenes land».

På tross av kongenes ønsker om å etablere en nasjonal valuta, var det fortsatt mange utenlandske mynter i omløp i Norge. Dette skyldtes blant annet den omfattende handelen med andre land, samt plyndring og erobring av andre land.

På 1500-tallet begynte Norge å produsere egne kobbermynter, som var billigere å produsere enn sølvmynter. De norske kobbermyntene var ofte preget med et bilde av kongen på den ene siden, og inskripsjonen «Norge, kongens land» på den andre siden.

På 1600-tallet ble sølvmyntene igjen en viktig del av den norske økonomien, og det ble produsert flere typer sølvmynter. Blant disse var krone og speciedaler, som var store sølvmynter som var verdt mye penger.

På 1800-tallet ble den første norske gullmynten produsert. Dette var en 10-kronemynt som ble preget i 1875. Gullmynten var svært verdifull, og ble brukt av de rikeste i samfunnet.

I dag er de gamle norske myntene svært verdifulle for samlere og numismatikere. Mange av de gamle kobbermyntene og sølvmyntene har en unik historisk verdi, og kan være svært sjeldne og verdifulle.

De gamle norske myntene representerer en viktig del av Norges historie og kultur, og minner oss om landets rike og fascinerende fortid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *