mynt norge

Av | juli 12, 2023

Norges myntsystem er en viktig del av landets økonomi og har en lang historie som strekker seg langt tilbake i tid. Mynter har blitt brukt som betalingsmiddel i Norge i flere hundre år og har gjennomgått ulike endringer og tilpasninger i løpet av denne perioden.

Den tidligste mynten som ble brukt i Norge var den såkalte «brakteaten», som var tynn og laget av sølv. Disse myntene ble brukt i vikingtiden og frem til middelalderen. På 1000-tallet begynte man å prege mynter med kongens bilde og navn.

I middelalderen ble sølvmyntene gradvis erstattet av mynter laget av gull og kobber. Den mest kjente mynten fra denne perioden er «guldgjerten» som ble preget under kong Harald Hardråde på 1000-tallet. Det var en gullmynt som ble brukt som betalingsmiddel både i Norge og andre europeiske land.

På 1600-tallet begynte Norge å prege mynter av kobber på grunn av sølvmangelen. Disse myntene hadde små verdier og ble brukt til mindre transaksjoner i hverdagen. På 1800-tallet ble Norge en del av den skandinaviske myntunionen, som besto av Danmark, Sverige og Norge. Dette innebar at landene hadde en felles valuta og myntsystem.

I 1875 ble kronen innført som Norges valuta, og myntunionen ble oppløst. De første norske kronemyntene ble preget i sølv og hadde verdier som tilsvarer dagens 10-øre og 25-øre mynter. På begynnelsen av 1900-tallet ble gullstandarden innført, noe som betydde at kronen var knyttet til gullverdien. Dette varte frem til andre verdenskrig.

Etter krigen ble den såkalte «bronsjekronen» innført. Denne mynten var laget av en kobbernikkelblanding og var i bruk frem til 1992. I dag brukes det mynter i ulike verdier i Norge, inkludert 1-, 5-, 10-, og 20-kronestykker.

Siden 1990-tallet har det også vært en gradvis overgang til bruk av kort og digitale betalingsmetoder i Norge. Dette har ført til en reduksjon i kontantbruk og dermed også en nedgang i bruken av mynter.

Det norske myntsystemet har gjennomgått flere endringer og tilpasninger i løpet av historien, men mynter er fremdeles et viktig betalingsmiddel i landet. Selv om bruken av kontanter har gått ned, er mynter fortsatt et symbol på den norske økonomien og har en iboende verdi for folk i det daglige liv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *