oversikt over norske mynter

Av | juni 12, 2023

Som en av verdens eldste nasjoner, har Norge en lang historie som spenner over tusen år. I denne perioden har mynter og valuta vært en viktig del av landets økonomi og historie. Norske mynter har blitt preget i ulike metaller, former og størrelser, og bærer ofte symboler og figurer som viser landets historie og kultur. I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over norske mynter, fra de eldste myntene til de nyeste.

Norges første mynter ble preget i vikingtiden, og disse myntene kalles «korsmynter». Disse myntene ble preget i sølv og hadde ofte et kors på forsiden og en stilisert drage på baksiden. I middelalderen ble myntene preget på ny, og den mest kjente mynten fra denne perioden er kongehodemynten. Disse myntene hadde portretter av Norges konger på forsiden og kors på baksiden.

Under unionen med Danmark ble danske sedler og mynter også brukt i Norge, men etter unionsoppløsningen i 1814 ble det behov for en egen norsk valuta. Den første norske valutaen var speciedaleren, som hadde verdien av fire mark sølv. Denne ble senere erstattet av kroner og øre. De første kronemyntene ble preget i 1874 og var 10-kronemynter i sølv. Disse ble fulgt av andre valører og ulike design. Senere ble det innført 1- og 2-kronemynter samt 50-øremynter.

I dag er norske mynter preget i en legering av kobber og nikkel og er sirkulære. De kommer i verdiene 1, 5, 10 og 20 kroner, og har ulike portretter av kongen, samt kjente norske symboler og dyrearter. De nyeste designene ble introdusert i 2019 og inkluderer blant annet en ti-kronemynt med et motiv av en elg og en 20-kronemynt med et bilde av en vikingbåt.

Selv om norske mynter ikke lenger preges i edelmetaller som sølv eller gull, har de fortsatt en viktig økonomisk og kulturell verdi. De er en del av vår nasjonale historie og kultur, og mange samlere og entusiaster samler på norske mynter som en del av sin hobby.

I tillegg til norske mynter finnes det også flere commemorative medaljer og annet minnemynter som blir utgitt av Norges Bank i anledning spesielle begivenheter eller jubileer. Disse minnegjenstandene er vanligvis laget i edelmetaller som sølv, gull eller platina og kan være svært verdifulle for samlere.

I dag brukes norske kreditt- og debetkort ofte som betalingsmiddel, men norske mynter har fortsatt en viktig rolle som et fysisk symbol på vår nasjonaløkonomi og kulturhistorie. Som norske borgere bærer vi norske mynter i vår lommebok hver dag, og det er viktig å ha kunnskap om deres historie og betydning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *