tidligere engelsk mynt

Av | august 5, 2023

Tidligere engelske mynter har en lang historie og har vært en viktig del av den britiske kulturen og økonomien gjennom århundrene. Myntene har gjennomgått ulike designendringer og har reflektert det politiske og økonomiske klimaet på den tiden de ble produsert.

En av de tidligste engelske myntene var den angelsaksiske sølvpenningen. Disse myntene ble først introdusert på 700-tallet under kong Offa av Mercia. De bar preget av en kongelig portrett på en side og et kors eller en annen religiøs symbolikk på den andre. Disse myntene ble brukt som en handelsvaluta i hele England og hadde et fast valutaverdi.

I løpet av middelalderen, under styret til William the Conqueror, ble myntenheten av England standardisert til det som ble kjent som «peng». Disse myntene var preget av kongens bilde og andre symboler som representerte monarkens autoritet. Disse myntene ble også brukt som betalingsmiddel i handel og var kjent for sin stabilitet og tillit blant befolkningen.

I løpet av Tudor- og Stuart-perioden gjennomgikk engelske mynter flere designendringer og ble produsert i ulike metaller som gull, sølv og bronse. Den mest kjente mynten fra denne perioden er kanskje gullmynten «sovereign», som først ble introdusert under kong Henry VII. Denne mynten bar preget av monarken som satt på en trone, og den ble ansett som en betydelig symbol på monarkens makt og rikdom. Sovereign-mynten blir fortsatt produsert i dag og er et populært samleobjekt.

På 1700-tallet introduserte den britiske regjeringen «guinea», en myntenhet verdt 21 shilling. Denne mynten bar også kongens bilde og andre symboler som representerte rikets suverenitet. Guinea var svært populær og ble brukt som en internasjonal handelsvaluta.

På 1800-tallet gikk Storbritannia over til desimaliseringssystemet, og myntsystemet ble endret. Britiske pund ble introdusert som den primære valutaen, og myntene ble produsert i desimalverdier, som pence og pound. Disse myntene har også gjennomgått designendringer i løpet av årene, med forskjellige monarker som har blitt portrettert på dem.

Selv om de tidligere engelske myntene ikke lenger er i bruk som betalingsmiddel, har de stor historisk og kulturell betydning. De representerer et viktig stykke britisk historie og arv. Mange av disse myntene er nå ettertraktede samleobjekter og kan ha høy verdi for samlere og numismatikere.

Tidligere engelske mynter har overlevd tidens tann og fortsetter å fortelle historien om det britiske folks økonomiske og politiske utvikling. Enten det er en angelsaksisk penning eller en britisk sovereign, viser disse myntene den bemerkelsesverdige historien til det forente kongeriket og dets rike kultur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *