tråante mynt

Av | august 7, 2023

Tråante- mynten: En feiring av samisk kultur og historie

I det idylliske landskapet i Nord-Norge skjuler seg en dyp og mangfoldig historie. Den arktiske regionen har vært bebodd av samene i over 10 000 år, og deres kultur, språk og tradisjoner har formet landskapet og samfunnet på utallige måter. Som et symbol på deres stolte arv og kamp for selvbestemmelse, ble det nylig lansert et spesielt myntsett – Tråante-mynten.

Tråante-mynten ble utgitt som en del av feiringen av sjuttiårsjubileet for FNs urbefolkningsdeklarasjon. Den markerer også hundreårsjubileet for det første samiske landsmøtet i 1917, som hadde som mål å heve bevisstheten om samisk kultur og identitet.

Mynten har en særegen design og er laget av en kombinasjon av sølv og kobber, og har en diameter på 28,4 mm. Den bærer det stiliserte portrettet av Elsa Laula-Renberg, en viktig samisk borgerrettighetsaktivist og en av initiativtakerne til det første samiske landsmøtet. Omkring portrettet finnes inskripsjonen «TRÅANTE 2017», som representerer både jubileet og navnet på mynten.

Tråante-mynten er en ypperlig kombinasjon av kunstnerisk utforming og historisk dybde. Den symboliserer ikke bare kampen for samiske rettigheter, men tjener også som et minne om viktige hendelser som har formet samisk historie. Mynten har stor betydning for samisk stolthet, og har blitt en ettertraktet samlergjenstand blant både lokale innbyggere og samlere over hele verden.

Men myntens verdi strekker seg langt utover det økonomiske aspektet. Den tjener som en påminnelse om samisk kultur og deres bidrag til Nord-Norge og Norge som helhet. Den minner oss om viktigheten av å respektere og feire mangfoldet og den rike historien til vår nasjon.

Tråante-mynten har også fungert som en katalysator for økt bevissthet rundt urfolksspørsmål i Norge og internasjonalt. Den har bidratt til å fremme dialog og forståelse mellom ulike kulturer, og åpne opp for en bredere diskusjon om urettferdighetene og utfordringene urfolkene står overfor.

I tillegg har utgivelsen av Tråante-mynten banet vei for økt turisme til regionen, da den har vekket nysgjerrigheten og interessen blant både lokale og internasjonale besøkende. Turister strømmer til Nord-Norge for å oppleve den unike samiske kulturen og historien, og samtidig legge hendene på en autentisk Tråante-mynt.

Som samfunn er det viktig å verdsette og feire vår kulturelle arv og mangfold. Tråante-mynten har gitt oss en mulighet til å gjøre akkurat det. Den minner oss om at vi lever i et samfunn som er rikt på historie og at utfordringene og seirene til vårt urfolk må være en del av den kollektive fortellingen vi skaper.

Tråante-mynten er et symbol på samisk identitet og kamp, og vil fortsette å være et viktig minnesmerke for fremtidige generasjoner. La oss fortsette å feire og støtte urfolkenes rettigheter og bidra til at deres stemmer blir hørt. Ved å kjøpe og verne om Tråante-mynten viser vi vår respekt og bevissthet om samisk kultur, historie og deres betydning for samfunnet vårt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *