uib krypto

Av | august 23, 2023

Universitetet i Bergen (UiB) er kjent for sin sterke forskningskompetanse innenfor ulike fagfelt. Et av de nyeste og mest spennende forskningsområdene ved UiB er krypto, også kjent som kryptografi.

Kryptografi handler om å utvikle metoder for sikker kommunikasjon i en digital verden. Dette inkluderer blant annet koding og dekoding av meldinger, autentisering av brukere og opprettholdelse av informasjonssikkerhet. Med økende digitalisering og bruk av internett i stadig flere områder av samfunnet, har behovet for sikkerhetsløsninger blitt viktigere enn noen gang.

UiB har flere forskningsgrupper som jobber med ulike aspekter av kryptografi. En av disse gruppene er «Cryptography and Information Security Group» (CI), som er en del av Institutt for informatikk. CI-gruppen fokuserer på utvikling av nye kryptografiske protokoller, analyse av eksisterende metoder og forskning på sikkerhetsløsninger for fremtidens digitale samfunn.

En av de mest kjente forskerne ved CI-gruppen er professor Douglas Stebila. Han har vært en sentral person i forskningen på post-quantum kryptografi, som er en form for kryptografi som er motstandsdyktig mot angrep fra kvantedatamaskiner. Dette er viktig ettersom kvantedatamaskiner i fremtiden kan være i stand til å bryte mange av dagens kryptografiske protokoller.

En annen betydningsfull forsker innenfor krypto ved UiB er professor Kristian Gjøsteen. Han har bidratt til forskning på variasjoner av digitale signaturer og utviklet metoder som sikrer anonymitet og autentisering i digitale kommunikasjonssystemer.

UiB har også et sterkt samarbeid med industrien når det gjelder kryptografi. Dette gjelder både nasjonale og internasjonale selskaper. Samarbeidet med industripartnere har bidratt til å øke kunnskapen om ulike sikkerhetsutfordringer og behovene til bedrifter.

Kryptografi-forskningen ved UiB har også et sterkt fokus på utdanning. Studenter har muligheten til å ta kurs i kryptografi på både bachelor- og masternivå. Gjennom disse kursene blir studentene introdusert for ulike kryptografiske protokoller og lærer hvordan de kan anvendes for å sikre kommunikasjon og beskytte informasjon.

I tillegg til forskning og utdanning, jobber UiB også med å formidle kunnskap om kryptografi til allmennheten. Det arrangeres jevnlig seminarer og workshops hvor interesserte kan lære mer om kryptografi og hva det innebærer. Dette bidrar til å øke bevisstheten rundt digital sikkerhet og hvor viktig kryptografi er i dagens digitale samfunn.

Et av de store målene for forskningen på krypto ved UiB er å bidra til utviklingen av sikrere digitale systemer og infrastrukturer. Med økende digitalisering og stadig flere cyberangrep, er behovet for sikkerhetsløsninger større enn noen gang. UiB krypto-forskning spiller en viktig rolle i å adressere disse utfordringene og sikre konfidensialiteten, integriteten og autentisiteten til digital kommunikasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *